Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego


Zaświadczenie wydawane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, potwierdzające, że podatek od nabycia spadku/darowizny został uregulowany.

 1. Właściwość miejscowa urzędów skarbowych w sprawach podatku od spadków i darowizn
 2. Opłaty
 3. Wykaz urzędów skarbowych w najbliższej okolicy
 4. Ważne informacje

1. Właściwość miejscowa urzędów skarbowych w sprawach podatku od spadków i darowizn


 1. w sprawach dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, zachowku:

  1. jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości;
  2. jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości;
  3. w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b - według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu;
 2. w sprawach darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, ustanowienia użytkowania i służebności:

  1. jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości;
  2. jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości;
  3. w przypadkach innych niż wymienione w lit. a i b - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu.

2. Opłaty


W celu uzyskania zaświadczenia należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia oraz zapłacić opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

3. Wykaz urzędów skarbowych w najbliższej okolicy:


Urząd Skarbowy w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Łukasiewicza 2
(Pokój nr 8, na parterze),
tel. : (58) 773-16-25
e-mail: us2221@pm.mofnet.gov.pl

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku
80-822 Gdańsk, ul. Rzeźnicka 54/56
(Sala obsługi klienta, Stanowisko nr 2),
tel.: (58) 321 24 61, (58) 321 24 62,
e-mail: us2205@pm.mofnet.gov.pl

Drugi Urząd Skarbowy w Gdańsku
80-391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 43
(Sala obsługi klienta, Stanowiska nr 2 i 3),
tel.: (58) 690-92-00,
e-mail: us2206@pm.mofnet.gov.pl

Trzeci Urząd Skarbowy w Gdańsku
80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 2
(Sala obsługi klienta „C”),
tel.: (58) 7129107, (58) 346-43-46, wew. 529
e-mail: us2207@pm.mofnet.gov.pl

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni
81-353 Gdynia, ul. Władysława IV 2/4
(Sala obsługi klienta)
tel.: (58) 690-22-00
e-mail: us2208@pm.mofnet.gov.pl

Drugi Urząd Skarbowy w Gdyni
81-061 Gdynia, ul. Hutnicza 25
(Sala obsługi klienta),
tel.: (58) 690-21-00 do 01
e-mail: us2209@pm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Kartuzach
83-300 Kartuzy, ul. Kościerska 13
(Sala obsługi klienta, Stanowisko 8),
tel.: (58) 685-28-00
e-mail: us2210@pm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Kościerzynie
83-400 Kościerzyna, ul. Staszica 6
(Sala obsługi klienta, okienko nr 2),
tel.: (58) 680-89-00,
e-mail: us2211@pm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Malborku
82-200 Malbork, ul. Kopernika 10
(pokój 213),
tel.: (55) 270-22-22 wew. 235,
e-mail: us2214@pm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Sopocie
81-808 Sopot, ul. 23 Marca 9/11
(Sala obsługi klienta, Stanowisko nr 7),
tel.: (58) 555-46-00
e-mail: us2217@pm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Starogardzie Gdańskim
83-200 Starogard Gdański, ul. Lubichowska 4
(Sala obsługi klienta, stanowisko nr 5),
tel.: (58) 56 114 85,
e-mail: us2218@pm.mofnet.gov.pl

Urząd Skarbowy w Tczewie
83-100 Tczew, ul. Gdańska 33
(pokój nr 14 na parterze),
tel.: (58) 532-90-10, (58) 532-90-18,
e-mail: us2219@pm.mofnet.gov.pl

4. Ważne informacje


 • udając się do urzędu pamiętajmy, aby zabrać ze sobą dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport). Prawo jazdy, legitymacje, kserokopie dokumentów tożsamości nie są traktowane jako dokumenty tożsamości i NIE będą brane pod uwagę.
 • jeżeli dokumenty w urzędach pobiera za nas inna osoba, w tym celu należy sporządzić pełnomocnictwo. Jesteśmy również zobowiązani uiścić opłatę skarbową (w kasie urzędu lub na rachunek bankowy) za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, chyba że pełnomocnictwa udzielono małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, lub rodzeństwu.